PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

1. SVRHA OBAVJEŠTAVANJA

U ovim su Pravilima opisani podaci koje prikupljamo, način na koji ih upotrebljavamo i dijelimo, te koje su Vaše mogućnosti izbora u pogledu tih podataka. Preporučujemo da ih detaljno pročitate.

Kada upotrebljavate aplikaciju „Blubear“, povjeravate nam svoje podatke. Vašim registrovanjem za korištenje aplikacije „Blubear“, prihvatanjem Uslova korištenja i Pravila o zaštiti privatnosti (u daljem tekstu: Pravila), dajete saglasnost Blubear d.o.o za obradu Vaših ličnih podataka koje prikupljamo, na način na koji ih upotrebljavamo i dijelimo, a kako je to navedeno u nastavku ovih Pravila, i to za period dok ste registrovani Korisnik aplikacije „Blubear“.

Lični podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, kao što su lično ime, godište, fotografija ili lokacija. Podaci koji su anonimizovani se ne smatraju ličnim podacima.

Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima (npr. prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).

2. PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

Podaci koje prikuplja Blubear d.o.o, ili koji se prikupljaju u njegovo ime su:

PODACI KOJE SAMI PRUŽITE

Isti mogu uključivati ali nisu ograničeni na:

 • Korisnički profil: prikupljamo podatke prilikom izrade ili ažuriranja Vašeg naloga. To može biti Vaše ime i prezime, email adresa, broj telefona, korisničko ime, lozinka za prijavu, podatke o Vašem vozilu (za Pružaoce usluga), te Blubear Aplikacija može da prikupi i Vašu fotografiju (za korištenje profilne slike na aplikaciji).podatke o Vašem vozilu (za Pružaoce usluga),
 • Demografski podaci: možemo prikupljati demografske podatke o Vama, uključujući i ankete za korisnike.
 • Korisnički sadržaj: možemo prikupljati podatke koje pošaljete prilikom kontaktiranja s „Blubear“ korisničkom podrškom, davanja ocjena ili pohvala za druge korisnike ili drugih načina kontaktiranja s aplikacijom „Blubear“.

PODACI KOJI SE GENERIŠU PRILIKOM VAŠE UPOTREBE NAŠIH USLUGA

Isti mogu uključivati ali nisu ograničeni na:

 • Lokacijske podatke

Ovisno o vašim postavkama aplikacije ili dopuštenjima uređaja, možemo prikupljati precizne ili približne lokacijske podatke koji se određuju na osnovu izvora podataka kao što je GPS.

 • Ako ste korisnik i dali ste dopuštenje za obradu lokacijskih podataka, „Blubear“ prikuplja lokacijske podatke kada radi u “prvom” planu. U koliko ste pružalac usluga, u tom slucaju podaci se prikupljaju i kada je app u pozadini (“background”).
 • Korisnici mogu upotrebljavati aplikaciju „Blubear“ bez omogućavanja „Blubear d.o.o“ da prikuplja podatke o lokaciji. To može imati negativan uticaj na dostupne funkcije u aplikaciji „Blubear“. Osim toga, podaci o lokaciji prikupljaju se od taksi vozača tokom Vaše vožnje i povezuju s Vašim računom, čak i ako niste omogućili „Blubear d.o.o.“ da prikuplja Vaše lokacijske podatke.
 • Transakcijski podaci

Prikupljamo pojedinosti o transakcijama povezanima s Vašom upotrebom naših usluga. To uključuje pojedinosti narudžbe, datum i vrijeme pružanja usluge, pređenu udaljenost.

 • Podaci o upotrebi na prezentacionom web sajtu

Prikupljamo podatke o načinu Vaše interakcije s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su datumi i vremena pristupa, pregledane karakteristike, vrstu pretraživača, itd. U nekim slučajevima te podatke prikupljamo putem kolačića, pikselnih oznaka i sličnih tehnologija koje izrađuju i održavaju jedinstvene identifikatore.

PODACI IZ DRUGIH IZVORA

Isti mogu uključivati ali nisu ograničeni na:

 • Povratne informacije Korisnika kao što su ocjene i pohvale.
 • Javno dostupne izvore.
 • Pružaoce marketinških usluga.

3. UPOTREBA PODATAKA

„Blubear d.o.o.“ upotrebljava podatke koje prikupi za pružanje, personalizaciju, održavanje i poboljšavanje usluga. To uključuje ali nije ograničeno na upotrebu podataka za:

 • Kreiranje i ažuriranje Vašeg računa.
 • Potvrdu Vašeg identiteta.
 • Praćenje napretka Vaše vožnje.
 • Omogućavanje značajki koje Vam omogućuju dijeljenje podataka s drugim ljudima, kao na primjer kada pohvalite taksi vozača, preporučite prijatelja za „Blubear“, dijelite cijenu vožnje ili dijelite svoje procijenjeno vrijeme dolaska.
 • Omogućavanje značajki za personalizaciju Vašeg Računa, poput kreiranja oznaka Vaših omiljenih mjesta i omogućavanje brzog pristupa prethodnim odredištima.
 • Izvršavanje internih operacija nužnih za pružanje naših usluga, uključujući otklanjanje problema sa softverom i operativnih problema, provođenje analize podataka, testiranje i istraživanje te praćenje i analizu trendova upotrebe i aktivnosti.
 • Istraživanje i razvoj

Podacima koje prikupljamo možemo se koristiti za ispitivanje, istraživanje, analizu i razvoj proizvoda. Na taj način možemo poboljšavati i unapređivati sigurnost svojih usluga, razvijati nove značajke i proizvode te olakšati pronalaženje osiguranja i financijskih rješenja povezanih s našim uslugama.

 • Komunikaciju između Korisnika i Trećih lica

„Blubear d.o.o.“ upotrebljava podatke koje prikuplja kako bi omogućio komunikaciju između Korisnika i Trećih lica. Primjerice, taksi vozač može poslati poruku ili nazvati korisnika kako bi potvrdio lokaciju preuzimanja.

 • Komunikaciju sa „Blubear d.o.o.“

„Blubear d.o.o.“ može upotrebljavati podatke koje prikuplja za komunikaciju s Korisnikom i to putem email-a, mobilne notifikacije kao i SMS poruka.

 • Rješavanje pravnih postupaka i zahtjeva

Podatke koje prikupljamo možemo upotrijebiti kako bismo istražili ili riješili potraživanja ili sporove koji se odnose na Vašu upotrebu usluga ili kako je drugačije dopušteno važećim zakonom ili prema zahtjevima regulatora, državnih tijela i službenih upita.

4. DIJELJENJE PODATAKA

„Blubear d.o.o.“ može dijeliti podatke koje prikuplja:

 • Na Vaš zahtjev
 • S opštom javnošću kada pošaljete sadržaj na javni forum

Mišljenja naših Korisnika su nam vrlo važna, uključujući ona objavljena na javnim forumima kao što su društvene mreže i određene značajke na našoj mreži. Kada komunicirate s nama putem tih kanala, Vaše poruke mogu postati javno vidljive.

 • Zbog pravnih razloga ili u slučaju spora

„Blubear d.o.o.“ Vaše podatke može dijeliti ako smatra da to zahtijevaju primjenjivi zakoni, propisi, operativni sporazumi, pravni postupci ili ako to zatraže vlasti, odnosno u slučajevima u kojima je otkrivanje podataka primjereno zbog sigurnosnih ili sličnih razloga.

To uključuje dijeljenje Vaših podataka sa službenicima tijela za sprovođenje zakona, državnom upravom, ili ostalim trećim stranama radi provedbe naših uslova pružanja usluge, korisničkih ugovora ili drugih pravila, zaštite prava „Blubear d.o.o.“ ili imovine, sigurnosti ili imovine drugih, odnosno u slučaju potraživanja ili spora u vezi s Vašom upotrebom usluga. Ako upotrebljavate tuđu kreditnu karticu, možda ćemo biti zakonski obvezani dijeliti Vaše podatke s vlasnikom kreditne kartice, uključujući podatke o vožnji.

To uključuje i dijeljenje Vaših podatka s drugima u slučaju ili tokom pregovora o bilo kakvom udruživanju, prodaji imovine Društva, konsolidaciji ili restrukturiranju, finansiranju ili akviziciji Društva od strane drugog društva ili prilikom ulaska u drugo Društvo.

 • Uz Vašu dozvolu

Blubear d.o.o. može dijeliti Vaše podatke na načine koji nisu navedeni u ovim pravilima ako Vas o tome obavijesti i Vi date dozvolu za takvo dijeljenje.

5. PRAVA KORISNIKA

Kao korisnici aplikacije „Blubear“ imate sljedeća prava u pogledu postupanja s Vašim ličnim podacima:

 • Informisanje: pravo da budete informisani o tome na koji način obrađujemo Vaše lične podatke (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Pravila o zaštiti privatnosti);
 • Pristup: pravo da zahtjevate od nas pristup svim Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko zahtjev dostavite elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtevate drugačije dostavljanje;
 • Ispravka/dopuna: pravo da tražite da se netačni ili nepotpuni lični podaci o Vama isprave bez odlaganja. Molimo Vas da nas obavestite ukoliko promijenite lične podatke ili ukoliko saznate da su bilo koji lični podaci koje držimo netačni ili nepotpuni;
 • Brisanje: pravo da zahtjevate da se obrišu Vaši lični podaci bez odlaganja (uz poštovanje ograničenja koja su postavljena zakonom);
 • Ograničenje: pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim situacijama;
 • Prigovor: pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. Ovo uključuje direktno oglašavanje, obradu u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe.

6. PRAVNI OSNOV ZA OBRADU PODATAKA

Generalno, mi obrađujemo Vaše lične podatke ako je ta obrada neophodna kako bismo zaključili i izvršili ugovor sa Vama (Uslovi korišćenja). Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa. Takođe, možemo da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo ostvarili naš legitimni interes poslovanja. Koristimo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se trudimo da ograničimo obradu ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu.

Prihvatanjem Uslova korišćenja zaključujete ugovor sa nama. Vaše lične podatke obrađujemo u svrhu zaključenja i izvršavanja tog ugovora. Svi podaci se prikupljaju i obrađuju u skladu sa važećom zakonskom regulativom i GDPR-om.

7. SAGLASNOST I POVLAČENJE SAGLASNOSTI

Svoju saglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku. Ako opozovete saglasnost, nećete moći upotrebljavati nijednu uslugu ni značajku koja zahtijeva prikupljanje ili upotrebu podataka koje smo prikupili ili upotrijebili na osnovu saglasnosti.

"Blubear d.o.o" -u je saglasnost potrebna za prikupljanje ili upotrebu podataka koji su potrebni za poboljšanje korisničkog doživljaja, omogućavanje dodatnih usluga ili značajki odnosno za komunikaciju s korisnicima.

Blubear d.o.o" podatke o vama može prikupljati i putem dobrovoljnih anketa. Vaši odgovori na takve ankete prikupljaju se na temelju saglasnosti i izbrisat će se kada više ne budu potrebni za svrhu u koju su prikupljeni.

8. POSTAVKE PRIVATNOSTI

Izbornik Postavke privatnosti u aplikaciji „Blubear“ za korisnike, Korisnicima omogućava postavljanje ili ažuriranje postavki dijeljenja lokacije i kontakata, kao i svoje postavke primanja obavijesti od aplikacije „Blubear“. Informacije o ovim postavkama, kako ih postaviti ili promijeniti, te učinak njihovog isključivanja opisani su u nastavku.

Podaci o lokaciji

 • „Blubear“ se koristi lokacijskim uslugama korisnikovog uređaja radi jednostavnijeg pružanja sigurne i pouzdane vožnje u svakom trenutku. Podaci o lokaciji doprinose poboljšanju naših usluga, uključujući preuzimanje, navigaciju i korisničku podršku.
 • Prikupljanje podataka o lokaciji korisnika možete omogućiti/onemogućiti ili prilagoditi u bilo kojem trenutku putem podešavanja svog mobilnog uređaja. Ako onemogućite lokacijske usluge na uređaju, to će uticati na upotrebu aplikacije „Blubear“. Na primjer, morat ćete ručno unijeti lokacije preuzimanja. Osim toga, podaci o lokaciji prikupljaju se od vozača tokom vožnje i povezuju s vašim, čak i ako niste omogućili aplikaciji „Blubear“ da prikuplja vaše lokacijske podatke.

Dijeljenje lokacije u stvarnom vremenu (korisnici)

 • Ako ste omogućili lokacijske usluge na mobilnom uređaju, možete omogućiti i to da aplikacija „Blubear“ dijeli vašu lokaciju s taksi vozačem od trenutka kada pošaljete zahtjev do početka vožnje. To taksi vozaču olakšava preuzimanje.
 • Dijeljenje lokacije s taksi vozačem možete omogućiti/onemogućiti u svakom trenutku putem izbornika Postavke privatnosti u aplikaciji „Blubear“. Aplikacijom „Blubear“ možete se koristiti ako niste omogućili dijeljenje lokacije, ali će vas zbog toga taksi vozač možda teže pronaći.

Obavijesti: ažuriranje računa i vožnje

 • Aplikacija „Blubear“ korisnicima pruža obavještenja o statusu vožnje. Te su obavijesti važan dio upotrebe aplikacije „Blubear“ i nije ih moguće onemogućiti.
 • Blubear Aplikacija koristi push notifikacije kako bi osigurala nesmetan rad aplikacije i pružila Vam relevantne informacije o dostupnosti Blubear Usluge. Putem notifikacija informišemo Vas o dostupnosti Pružalaca usluga, o predviđenom vremenu dolaska, lokaciji Pružaoca usluge ltd. Bez aktiviranih notifikacija, Blubear Aplikacija ne bi mogla pravilno funkcionisati, te ne biste bili u mogućnosti pregledati dostupne Pružaoce usluga ili procijeniti očekivano vrijeme dolaska Pružaoca usluge itd.Notifikacije se takođe koriste za slanje sistemskih obavijesti vezanih za Blubear Aplikaciju (kao što su redovna ažuriranja aplikacije ili obavijesti o eventualnim zastojima).
 • Blubear aplikacija koristi notifikacije kako bi informisali o najnovijim promocijama, vijestima itd. Ukoliko ne želite primati promotivne poruke putem notifikacija, u svakom trenutku možete povući svoj pristanak za primanje reklamnih poruka putem notifikacija tako što ćete u postavkama na svom telefonu isključiti opciju primanja notifikacija za našu aplikaciju. Iako ovo nije optimalno rješenje, operativni sistemi (Android, iOS) trenutno ne omogućavaju razdvajanje svrha notifikacija. Napominjemo da, ako isključite opciju primanja notifikacija (kako biste izbjegli primanje reklamnih poruka) zbog sistemskih ograničenja, nećete moći u punom obimu koristiti našu aplikaciju. Ukoliko imate poteškoća sa isključivanjem promotivnih notifikacija na svom mobilnom uređaju, slobodno nas kontaktirajte putem e-mail adrese: support@blubear.app. Mi ćemo odmah reagovati i zaustaviti slanje promotivnih poruka.

9. DOZVOLE ZA UREĐAJE

Većina mobilnih platformi (iOS, Android itd.) ima definisane određene vrste podataka uređaja kojima aplikacije ne mogu pristupiti bez vašeg pristanka. Te platforme imaju različite sisteme dopuštenja za pribavljanje vašeg pristanka. Platforma iOS upozorit će vas kada aplikacija „Blubear“ prvi put zatraži dopuštenje za pristup određenim vrstama podataka i omogućit će vam da date (odnosno ne date) pristanak za taj zahtjev. Uređaji sa sistemom Android obavijestit će vas o dopuštenjima koje aplikacija „Blubear“ traži prije njezine prve upotrebe, a sama upotreba aplikacije znači davanje pristanka.

10. ODBIJANJE PRIMANJA MARKETINŠKIH PORUKA

Možete odbiti primanje promotivnih poruka e-pošte od aplikacije „Blubear“ na način da kliknete na link odjava u mailu koji ste dobili. Također možete odbiti primanje e-pošte i drugih poruka od aplikacije „Blubear” tako da slijedite uputstva navedena u tim porukama. Napominjemo da vam uprkos isključivanju marketinških poruka i dalje možemo slati poruke koje nisu promotivne naravi, kao što su priznanice za vožnju ili informacije o računu.

11. AŽURIRANJE PRAVILA

Ova se pravila povremeno mogu ažurirati. U slučaju značajnijih promjena obavijesti ćemo vas o njima putem aplikacije „Blubear“ ili na drugi način, primjerice e-poštom. U mjeri u kojoj to dopušta važeći zakon, korištenjem Usluga nakon primanja takve obavijesti potvrdit ćete da pristajete na ažurirana pravila.

Potičemo vas da povremeno pregledate pravila kako biste se upoznali s najnovijim informacijama o našoj praksi zaštite privatnosti. Prethodne verzije naših pravila zaštite privatnosti također će biti dostupne za pregledavanje.

Vaše lične podatke koristimo isključivo kako bismo ispunili Vaše narudžbe, za administrativne svrhe i kako bismo poboljšali naše usluge. Ako želite ukloniti svoje podatke ili ograničiti način na koji ih obrađujemo, slobodno nas kontaktirajte putem support@blubear.app

Takođe, važno je napomenuti da naša prezentaciona web stranica koristi "kolačiće" koji poboljšavaju Vaše iskustvo pregledavanja i korištenja. Pristajete na njihovu upotrebu prilikom posjete našoj stranici, ali imate mogućnost blokiranja istih, iako to može uticati na funkcionalnost nekih dijelova stranice.