USLOVI KORIŠTENJA Blubear USLUGA

Poštovani korisnici, ovi Uslovi korištenja (Uslovi korištenja) regulišu pristup ili korištenje Blubear Usluga i Aplikacije (Blubear Aplikacija) koji pripadaju Blubear d.o.o., sa registrovanim sjedištem na adresi Novice Cerovića broj 8/4/7, registrovanom u registru poslovnih subjekata (Okružni privredni sud u Banjoj Luci), pod matičnim brojem 4405066750005, koga zastupa Branko Petrović, direktor, o čemu se možete detaljnije informisati na našem websajtu https://blubear.app.

Blubear usluge pružamo u skladu sa pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine/Republike Srpske.

Prije nego što koristite naše Blubear Usluge i Aplikaciju, molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeće uslove. Svaka vožnja sa našim vozilima, kao i pristup našoj aplikaciji, podliježe ovim Uslovima koje ste dužni da pročitate i prihvatite prije korištenja naših usluga. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, molimo Vas da ne koristite naše taxi usluge.

Blubear Aplikacija i Usluge dostupne su i namijenjene isključivo Vama kao Korisniku usluga, stoga nisu namijenjene za korištenje ili u korist bilo koje treće strane.

Ovi Uslovi korištenja se odnose na Vaše korištenje Blubear Usluge, osim u slučaju kada je drugačije posebno naznačeno ili izdvojeno.

Vašim pristupom i korištenjem Usluga izjavljujete da ste pročitali, razumjeli i da prihvatate navedene Uslove, čime se uspostavlja ugovorni odnos između Vas i Blubear d.o.o. i prestaju da važe bilo kakvi prethodni ugovori, sporazumi ili aranžmani bilo koje vrste između dvije strane. Blubear d.o.o. zadržava pravo da Uslove jednostrano promjeni, obustavi pružanje Usluga ili bilo kojeg njihovog dijela, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, a u skladu sa postupkom koji je opisan u ovim Uslovima. Vaš dalji pristup i korištenje Usluga predstavlja Vaš pristanak izmjena i dopuna Uslova.

Dobrodošli u svijet Blubear aplikacije. Blubear Vam omogućava brzo i efikasno naručivanje taxi vozila uz poštovanje sljedećih Uslova korištenja. Ovi uslovi se odnose na sve korisnike koji koriste našu aplikaciju i usluge Blubear-a. Korištenjem bilo kog dijela aplikacije, smatra se da ste upoznati sa ovim uslovima i da prihvatate korištenje Blubear usluga isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Blubear je platforma za naručivanje i korištenje taxi vozila koja teži pružanju najboljeg iskustva korisnicima, uz poštovanje svih regulatornih i sigurnosnih standarda u ovoj djelatnosti. Naš cilj je obezbijediti Vam udobnost i sigurnost tokom vožnji, uz jednostavan pristup našim uslugama putem mobilne aplikacije.

1. SERVISI

Blubear d.o.o. će uložiti razumne napore kako bi osigurali da su Usluge i Blubear Aplikacija dostupne dvadeset i četiri sata dnevno, sedam dana u nedelji. Međutim, mogući su prekidi u funkcionisanju Blubear Aplikacije zbog održavanja, nadogradnje i hitnih popravki ili zbog kvara telekomunikacionih veza i opreme. Blubear d.o.o. će sa svoje strane, tamo gdje je to pod našom razumnom kontrolom, preduzeti neophodne korake kako bi se to spriječilo. Ipak, ne garantujemo dostupnost, neprekidno korištenje ili korištenje Blubear Aplikacije bez bilo kakvih grešaka i ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu, gubitak, potraživanje, troškove ili izdatke, koji su posljedica zakazanih ili neplaniranih prekida rada, nedostupnosti ili sporosti Usluga ili Blubear Aplikacije.

Zadržavamo pravo na ograničenje upotrebe Usluga ili Blubear Aplikacije prema vlastitom nahođenju u bilo koje vrijeme sa ili bez prethodne najave. Mi Vama Usluge stavljamo na raspolaganje putem Blubear Aplikacije. Sa druge strane, Vi ste odgovorni za nabavku i održavanje bilo koje opreme ili pomoćnih usluga potrebnih za povezivanje i upotrebu Usluga i Blubear Aplikacije. Takođe, Vi ste odgovorni i za obezbjeđivanje kompatibilnosti ove opreme ili dodatnih usluga sa Uslugama koje pružamo.

Obim Usluga

Blubear d.o.o. preko Blubear Aplikacije omogućava Korisnicima usluga da koriste Usluge:

Naše Usluge predstavljaju savremenu tehnološku platformu – skup softvera, koji omogućava Korisnicima usluga (i) da se povežu sa Pružaocima usluga i/ili da preko funkcija Blubear Aplikacije imaju sve neophodne informacije u vezi sa njenim korištenjem. Blubear (i) nije privredni subjekat registrovan za obavljanje prevoza lica i stvari i ne obavlja, niti se bavi prevozom Korisnika usluga; (ii); nije, niti se u bilo kom slučaju predstavlja kao Pružalac usluga; Pružaoci usluga mogu da budu isključivo i jedino članovi udruženja građana (“MOBIL-TAKSI RS” BANJA LUKA i UDRUZENJE TAKSISTA RADIO BEL TAXI BANJA LUKA). Osim ako nije drugačije ugovoreno, podrazumijeva se da su Usluge dostupne isključivo članovima Udruženja (“MOBIL-TAKSI RS” BANJA LUKA i UDRUZENJE TAKSISTA RADIO BEL TAXI BANJA LUKA ) i nisu javnog karaktera.

2. REGISTRACIJA

Kako biste bili u mogućnosti da koristite Usluge koje pružamo, najprije je potrebno da se registrujete i napravite sopstveni korisnički nalog, nakon što besplatno sa Google Play prodavnice ili App Store platforme preuzmete Blubear Aplikaciju za svoj telefon.

Preduslov registracije je da imate najmanje 18 godina. Ukoliko imate manje od 18 godina, ali više od 14 godina potrebno je da obezbjedite pisanu saglasnost roditelja/staratelja, kao i izjavu roditelja/staratelja da se u vaše ime slažu sa Uslovima korišćenja usluga i Politikom privatnosti na sajtu Blubeara, kako biste mogli da registrujete svoj nalog. Kako bi Vam bila omogućena registracija na Blubear Aplikaciji, a zatim i kako biste mogli da je koristite neophodno je da imate uređaj na kojem je omogućen pristup internetu. Prilikom korištenja Usluga može Vam biti naplaćena usluga prenosa podataka prema cjenovniku Vašeg mobilnog operatera.

Prilikom registracije zadržavamo pravo da u ovu svrhu prikupljamo određene lične podatke poput imena i prezimena, te broja telefona. Takođe, moguće je izvršiti kreiranje korisničkog računa i putem email-a Korisnika usluge. Briga o Vašim ličnim podacima je ključna za naše poslovanje, a o zaštiti Vaših ličnih podataka pogledajte naše Obavještenje o privatnosti. Vaša obaveza je da vodite računa o tome da za vrijeme korištenja korisničkog naloga Vaši registrovani podaci budu tačni, aktuelni i potpuni. Vi ste jedini odgovorni za sve lične podatke koje nam dostavite u toku procesa registracije, dok mi djelujemo samo kao posrednik u primanju podataka u cilju Vašeg povezivanja sa Pružaocima usluga.

Nakon što ste napravili korisnički nalog potrebno je da potvrdite svoj broj mobilnog telefona tako što ćete u Blubear Aplikaciju da unesete verifikacioni kod koji je stigao na Vaš broj. Prilikom prijave za korišćenje Blubear Aplikacije morate da dostavite tražene informacije kako biste mogli uspješno da završite proces registracije. Korisnički nalozi napravljeni od strane ,,botova’’ ili automatizovani pokušaji prijavljivanja od strane „botova“ ili drugih automatizovanih metoda nisu dozvoljeni. Odgovorni ste za održavanje bezbjednosti svog korisničkog naloga i lozinke. Mi ne možemo i nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu proizašlu iz Vašeg nepoštovanja ove sigurnosne obaveze. Odgovorni ste za bilo koju vrstu sadržaja koji je postavljen preko Vašeg korisničkog naloga. Svako lažno, prevarno ili neovlašteno korištenje Blubear Aplikacije, odnosno korisničkog naloga može biti razlog da Vam ukinemo pravo na pristup ili korišćenje Blubear Aplikacije, odnosno korisničkog naloga. Ne smijete da koristite Blubear Aplikaciju u bilo koje ilegalne ili neovlaštene svrhe. Ne smijete, tokom korištenja Blubear Aplikacije, kršiti bilo koje zakone kojima podliježete kao Korisnik usluga. Ne smijete modifikovati, prilagođavati ili hakovati Blubear Aplikaciju, odnosno korisnički nalog ili modifikovati neku drugu aplikaciju tako da lažno nagovještavate njenu povezanost sa Blubear Aplikacijom. Ne smijete niti možete na bilo koji način biti ovlašteni da preprodajete korištenje Blubear Aplikacije, odnosno naših Usluga bilo kojoj trećoj strani predstavljajući to kao Vaše privatno vlasništvo ili uz dodatak nadoknade. Ukoliko pojedini aspekti Usluga ne budu dostupni usljed registrovanih netačnih podataka, Mi za to ne možemo biti odgovorni. Takođe, slažete se da ćete čuvati tajnost svojih korisničkih kredencijala, odnosno da nikome nećete otkrivati svoje korisničko ime i lozinku za pristup sistemu. Ne možete ovlastiti treća lica da koriste Vaš korisnički nalog, niti ga možete na bilo koji drugi način prenijeti na treće lice. U nekim slučajevima će od Vas biti zatraženo da dostavite dokaz o identitetu kako bi Vam bila pružena Usluga, a nepostupanje po tom zahtjevu može imati za posljedicu uskraćivanje Usluge.

Ukoliko sumnjate da je došlo do korištenja ili pristupa Vašem korisničkom nalogu od strane trećeg lica, odmah nas o tome obavjestite. Vi ste jedini i isključivo odgovorni u slučaju da dođe do kršenja odredbi ovih Uslova korištenja proizašlih kao posljedica pristupa ili korištenja Vašeg korisničkog naloga, sa ili bez Vašeg znanja.

Ukoliko postoje razlozi da vjerujemo da informacije koje ste pružili kako biste se registrovali i koristili naše Usluge krše ili je vjerovatno da će prekršiti bilo koju od odredbi u ovim Uslovima korišćenja, preduzećemo odgovarajuće radnje, uključujući, ali se ne ograničavajući na to da odbijemo dalje pružanje Usluga i/ili pristup i korištenje Blubear Aplikacije.

Specifičnosti Blubear usluge:

Odaberite opciju poziva taxija u srednjem dijelu ekrana. Aplikacija koristi Google Maps za prikaz vaše trenutne lokacije putem GPS-a. Unesite tačnu adresu, a ako Google Maps ne pruža broj, ručno dodajte kućni broj ili objekat (npr. “Kralja Alfonsa XIII 35").

Pratite vozilo u realnom vremenu na mapi dok dolazi po Vas.

Nakon potvrđivanja Vašeg Zahtjeva bićete povezani sa Vama najbližim Pružaocem usluga, čime će Vaš Zahtjev biti realizovan, a Vi ćete moći putem Blubear Aplikacije da pratite dolazak Pružaoca usluga do Vaše lokacije, uz obavještenje o tome koliko je vremena potrebno da Pružalac usluga stigne. Odabir opcije za potvrđivanje istovremeno znači da zaključujete ugovor o pružanju Usluga sa Pružaocem usluga, o čemu će Vam biti dostavljeni tačni detalji putem Blubear Aplikacije. Ugovor o pružanju Usluga zaključujete bez svake sumnje direktno sa Pružaocem usluga, a ne sa Blubear d.o.o. Priznajete i slažete se da Blubear do.o. nije i ne može biti strana u zaključenom ugovoru. Budući da prilikom korištenja aplikacije softver prati GPS geolokaciju Vašeg mobilnog uređaja i prikuplja podatke o Vašoj trenutnoj lokaciji, potvrđujete da ste se prihvatanjem ovih Uslova korištenja saglasni sa time da Vaš uređaj mora da dostavi podatke o Vašoj geolokaciji kako bi Vam bilo omogućeno pružanje Blubear Usluge, koji će biti dostupni u Blubear Aplikaciji i vidljivi Pružaocima usluga nakon što se ulogujete u svoj korisnički nalog. Prihvatanjem ovih Uslova korištenja saglasni ste da se ovi podaci prikupljaju i koriste isključivo u svrhe funkcionisanja Blubear Aplikacije, odnosno pružanja Usluga. Nakon što ste završili sa korištenjem Blubear Usluge, na Vaš telefon će stići obavještenje o uspješno završenom korištenju Blubear Usluge od strane Pružaoca usluga.

Na raspolaganju imate opciju otkazivanja Blubear Usluge u bilo kom trenutku.

Profil korisnika aplikacije:

Lični podaci koji će sačinjavati profil korisnika aplikacije su sljedeći:

 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Email (opcionalno)

Takođe, moći ćete da izaberete jezik koji želite da koristite korištenjem aplikacije.

U sklopu profila, moći ćete da vidite istoriju ostvarenih vožnji, pređenim dionicama, te podacima o vozilu i vozaču koji je pružio Uslugu prevoza.

Obaveze korisnika usluga

U obavezi ste da kao Korisnik usluga koristite Blubear Aplikaciju i Usluge u skladu sa ovim Uslovima korištenja. U obavezi ste da se u svakom momentu tokom korištenja Usluga ponašate pristojno i u skladu sa svim moralnim I društvenim kodeksima ponašanja prema Pružaocima usluga ili bilo kojoj drugoj osobi koja se nalazi sa Vama. Takođe, u obavezi ste da u razumnoj mjeri osigurate da se oni koji zajedno sa Vama istovremeno koriste naše Usluge ponašaju u skladu sa istim načelima.

Obavezujete se da ćete osigurati da Vaše korištenje Blubear Aplikacije, odnosno Usluga, uključujući, ali se ne ograničavajući na dostavljanje svih neophodnih informacija, podataka, slika ili bilo kojih drugih dokumenata bilo kog formata:

 1. bude u skladu sa važećim zakonima i propisima;
 2. ne krši prava intelektualne svojine ili druga vlasnička prava bilo koje treće strane;
 3. ne bude posmatrano na bilo koji način kao:
  1. uvredljivo, ilegalno ili neprikladno;
  2. podsticanje rasizma, bahatosti, mržnje ili nasilja bilo koje vrste prema grupi ili pojedincu;
  3. uznemiravanje ili zagovaranje uznemiravanja druge osobe;
  4. prikazivanje pornografskog ili seksualno eksplicitnog materijala;
  5. uznemiravanje ili zagovaranje uznemiravanja druge osobe;
  6. promovisanje bilo koje vrste ponašanja koje je nasilno, preteće ili klevetničko;
  7. promovisanje bilo kakvih ilegalnih aktivnosti;
  8. promovisanje ili unošenje informacija za koje znate ili za koje vjerujete da su netačne, lažne ili obmanjujuće;
  9. uključivanje u promociju, takmičenje, nagradnu igru ili kakve druge aktivnosti ove vrste bez našeg prethodnog pismenog pristanka;
  10. iskorištavanje ljudi na seksualni ili nasilni način;
  11. narušavanje ili kršenje prava bilo koje treće strane na privatnost;
  12. prenošenje ,,neželjene e-pošte’’ ili „lančanih e-pisama“, ili kao neželjena masovna e-pošta, odnosno slanje neželjene e-pošte;
  13. uticanje na druga lica, odnosno podsticanje drugih lica da se ponašaju na neki od gore navedenih načina;
  14. prikupljanje i obrada informacija o drugim Korisnicima usluga bez njihovog pristanka;
  15. ometanje ili remećenje rada servera ili mreže povezane sa Uslugama;
  16. neovlašteni pristup Uslugama preko drugih računarskih sistema ili mreža;
  17. uznemiravanje ili ometanje u korištenju drugih Korisnika usluga

U suprotnom, dužni ste da obeštetite Blubear d.o.o. za sve gubitke, obaveze, izdatke i troškove (uključujući, ali ne ograničavajući se na pravne troškove), do kojih je došlo i koji su pretrpljeni, a koji proizilaze direktno ili indirektno iz kršenja ovih odredbi. Blubear d.o.o. zadržava pravo da istraži konkretne situacije i preduzme odgovarajuće mjere protiv Vas ukoliko se utvrdi da ste u toku korištenja Blubear Aplikacije, odnosno Usluga na bilo koji način povrijedili odredbe ovih Uslova korištenja. Pod odgovarajućim mjerama podrazumijeva se mogućnost privremene suspenzije odnosno trajne deaktivacije korisničkog naloga kao i pokretanje pravnih postupaka.

3. OPŠTE ODREDBE

Svaki vid obavještenja ili komunikacije, koji je dozvoljen ili neophodan u skladu sa ovim Uslovima korištenja od strane Blubear d.o.o. biće poslat na email adresu koju ste naveli prilikom kreiranja svog korisničkog naloga. U slučaju da bilo koja strana ne iskoristi određeno pravo, odnosno pravno sredstvo iz ovih Uslova korištenja ili važećeg zakonodavstva, to se neće smatrati odricanjem od tog prava odnosno pravnog sredstva, a takav slučaj neće spriječiti dalje ostvarivanje nekog drugog prava ili pravnog sredstva po osnovu ovih Uslova korištenja. Uslovi korištenja predstavljaju i utvrđuju razumjevanje i tumačenje cjelokupnog odnosa između Vas i Blubear d.o.o. u pogledu cjelokupne sadržine ovih Uslova korištenja, dok će se smatrati nevažećim svi eventualni prethodni sporazumi između strana, nastali u pismenoj ili usmenoj formi.

4. PLAĆANJA

Naknada za korištenje Blubear Usluge

Pružaoc usluge će vršiti naplatu prema krajnjem Korisniku usluge. Cijena se određuje prema nizu faktora uključujući vrstu usluge, geografski položaj, gustinu saobraćaja i vremena potrebnog za pružanje usluge. Još jednom napominjemo da je korištenje Blubear Aplikacije i Servisa besplatno.

Naknada za korištenje Platforme (Platform processing fee)

Blubear d.o.o. će vršiti naplatu za korištenje Platforme (Platform processing fee) u ime i za račun Pružalaca usluge u bruto iznosu od 0.47 KM po svakoj transakciji. Zadržavamo pravo da u svakom trenutku izmjenimo iznos naknade za korištenje Platforme (Platform processing fee), ali uz obavezu da novi iznos odmah istaknemo na Blubear Aplikaciji i websajtu.

5. PODACI I ZAŠTITA PODATAKA

Briga o ličnim podacima i transparentnost u radu su ključne vrijednosti na kojima zasnivamo naše poslovanje. Sve neophodne informacije u vezi sa upotrebom Vaših ličnih podataka u svrhe funkcionisanja naše aplikacije možete pronaći u Obavještenju o privatnosti.

6. KVALITET PRUŽENIH USLUGA

Za sva pitanja u vezi sa ovim Uslovima korištenja i njihovom primjenom, možete se obratiti našem korisničkom servisu koji je dostupan preko email adrese: support@blubear.app. Mi ćemo sa svoje strane uložiti potrebne napore da u razumnom vremenskom roku i u skladu sa zakonom odgovorimo na sve dolazne zahtjeve za podršku.

7. ODRICANJE OD GARANCIJA

Korisnik usluga ovim garantuje: (a) da ima pravo i sposobnost da postane Korisnik usluga i da se obavezuje da će da postupa u skladu sa ovim Uslovima korištenja; (b) da će se pridržavati svih važećih zakona i propisa koji se odnose na korištenje Blubear Aplikacije i Usluga; i (c) da će se pridržavati svih obaveza koje proističu iz ovih Uslova korištenja.

Saglasni ste sa time da ćete Blubear Aplikaciju, odnosno naše Usluge koristiti na sopstveni rizik. Mi ćemo preduzeti sve razumne korake da Vam pružimo dobar i kvalitetan nivo Usluga, međutim ne garantujemo da će takve usluge biti bez grešaka ili prekida u bilo kom trenutku. Izuzev u onim slučajevima kada je to ovde eksplicitno navedeno, u najvećoj mogućoj mjeri koja je dozvoljena zakonom ne garantujemo za tačnost istaknutog sadržaja, njegovu potpunost ili podobnost za određenu svrhu.

8. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Sav sadržaj prikazan ili korišten na Blubear Aplikaciji istaknut je bez ikakvih garancija, uslova ili garancija u pogledu njegove tačnosti sa naše strane. Sami snosite rizike povezane sa korištenjem Blubear Aplikacije, Usluga i interneta.

Nećemo biti odgovorni za gubitak ili štetu prouzrokovanu virusom, distribuiranim napadom uskraćivanja usluge ili drugim tehnološki štetnim materijalima koji mogu zaraziti Vašu elektronsku i/ili mobilnu opremu, računarske programe, podatke ili drugi vlasnički materijal zbog Vaše upotrebe Blubear Aplikacije i/ili Usluga, kao ni za preuzimanje bilo kog sadržaja na njoj ili na bilo kojoj veb lokaciji koja je sa njom povezana. Izričito ste saglasni i slažete se da mi nismo i ni pod kojim okolnostima ne možemo biti odgovorni za bilo koji vid štete nastale kao posljedica: (i) upotrebe, zastoja u radu, propusta u Blubear Aplikaciji, odnosno Uslugama ili bilo kakvog vida nemogućnosti korištenja Blubear Aplikacije, odnosno Usluga u datom momentu, ukoliko to nije moglo biti blagovremeno predviđeno ili otklonjeno; (ii) direktne transakcije između Vas i treće strane, odnosno Pružalaca usluga; (iii) postupaka ili propusta bilo kog Pružaoca usluga, budući da se Vaš ugovor o pružanju usluga vezuje direktno za Pružaoca usluga, te svaki zahtjev koji imate u vezi sa time možete jedino da prosljedite direktno Pružaocu usluga - ukoliko ne znate tačno ko Vam je pružio Usluge, možete nas kontaktirati preko korisničke email adrese i tražiti da Vam dostavimo podatke o Pružaocu usluga;

Izričito ste saglasni da mi nismo i ni pod kojim okolnostima ne možemo biti odgovorni za povrede od strane Pružalaca usluga odredbi zakona koji uređuje zaštitu potrošača, zakona koji uređuje fiskalizaciju, uključujući ali neograničavajući se na neodgovarajući sadržaj fiskalnog isječka - računa, neizdavanje fiskalnih isječaka - računa od strane Pružaoca usluga, a budući da je Vaš ugovor o pružanju usluga vezan isključivo i direktno za Pružaoca usluga.

Ograničenja postavljena u ovom članku odnose se na: (i) indirektnu i slučajnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu zbog gubitka profita ili druge nematerijalne gubitke; (ii) sve posljedice tužbe ili potraživanja u zbiru, uključujući, bez ograničenja, kršenje ugovora, kršenje garancije, odštetu, nepažnju, grubu nepažnju, namjerno kršenje zakona, lažna predstavljanja i druge prevarne radnje.

Ograničenja navedena u ovoj sekciji nemaju za cilj isključenje ili izmjenu Vaših prava kao potrošača koja su garantovana zakonom. Ograničenja navedena u ovoj sekciji biće važeća i nakon prestanka važenje ovih Uslova korištenja. Ograničenja će se primjenjivati i ako neko od pravnih sredstava koja su navedena u ovim Uslovima korištenja bude zvanično utvrđeno kao neprimjenjivo ili odbačeno.

9. ODŠTETA

Prihvatanjem ovih Uslova korišTenja saglasni ste da ćete Blubear d.o.o. ili Pružaocima usluga nadoknaditi svu štetu, uključujući i advokatske troškove i sudske postupke, koja proistekne iz: a) Vašeg korištenja Blubear Aplikacije, odnosno Usluga mimo ustanovljenih pravila; b) kršenja bilo koje odredbe ovih Uslova korištenja; c) zloupotrebe povjerljivih podataka; d) kršenja prava bilo koje treće strane; e) kršenje intelektualnog vlasništva nad sadržajem Blubear Aplikacije.

Ukoliko u toku korištenja Usluga Vašom krivicom nastane šteta koja prelazi okvire "uobičajene", Vi ćete biti odgovorni za naknadu troškova otklanjanja te iste štete.

10. PREKID ILI IZMJENA USLUGA KOJE SE PRUŽAJU

Zadržavamo puno pravo da u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga prema vlastitom nahođenju mijenjamo, prepravljamo, obustavimo ili da na neodređeno vrijeme u potpunosti ugasimo Blubear Aplikaciju, odnosno prekinemo mogućnost Vašeg pristupa Uslugama, posebno onda kada je to u svrhu poboljšanja Usluga i boljeg rada Blubear Aplikacije. Takođe, zadržavamo puno pravo da ukoliko je to iz bilo kojih razloga neophodno ograničimo pristup nekim ili svim dijelovima Blubear Aplikacije/Usluga.

U slučaju da promjena može da ima posljedice koje mogu da se odraze na Vaše korištenje Blubear Aplikacije ili Usluga, to će u razumnom vremenskom roku i na adekvatan način biti objavljeno na našem websajtu ili putem Blubear Aplikacije. Takođe, sve promjene koje su u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka biće blagovremeno i na adekvatan način vidljive u Obavještenju o privatnosti.

Zadržavamo puno pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodnog obavještenja, prekinemo pružanje svojih Usluga ukoliko nam je pružanje usluga Vama zabranjeno: a) zakonima i propisima koji se primjenjuju; ili b) bilo kojim u zakonu utemeljenim propisima naših poslovnih partnera ili provajdera usluga.

Do momenta stupanja na snagu izmjena primjenjivaće se prethodno važeći Uslovi korištenja. Za nove korisnike odmah će se primjenjivati posljednja verzija Uslova korištenja.

11. USLUGE TREĆIH LICA

Usluge koje koristite mogu da budu pružene kroz korištenje različitih proizvoda i usluga trećih strana kao i hosting partnera kako bismo Vam obezbjedili potrebno hardversko i softversko rješenje, umrežavanje, skladištenje, podršku svih vrsta marketinga ili srodnu tehnologiju neophodnu za pokretanje Blubear Aplikacije i pružanje Usluga. Usluge trećih lica ne možemo kontrolisati, niti regulisati ovim Uslovima korištenja, budući da treća lica nisu i ni pod kojim uslovima se ne mogu smatrati stranom u ovim Uslovima korištenja. Samim tim, saglasni ste da mi ne možemo ni na koji način biti odgovorni za bilo koji proizvod ili uslugu koji budu pruženi od strane trećih lica, dok istovremeno prihvatate da treća lica nisu odgovorna za pružanje bilo kakve vrste korisničke podrške.

Takođe, ne garantujemo za tačnost bilo kakve vrste javnog prezentovanja ili informacija, prikazanih od strane trećih lica koji obezbjeđuju određene usluge povezane sa korištenjem naših Usluga, odnosno Blubear Aplikacije.

Napominjemo da će se pod trećim licima u smislu ovih Uslova smatrati i Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation ili BlackBerry Limited, ukoliko koristite Usluge putem razvijenih mobilnih aplikacija za Apple IOS, Android, Microsoft Windows ili Blackberry mobilne operativne sisteme.

12. TRAJANJE I PRESTANAK KORIŠTENJA USLUGA

U momentu prihvatanja ovih Uslova korišTenja Vi se obavezujete na njihovo poštovanje. Ne postoji ograničenje u vezi sa periodom važenja Uslova korištenja. Međutim, Vi možete u bilo kom momentu raskinuti ustanovljeni odnos između Vas i Blubear d.o.o., tako što ćete deaktivirati svoj korisnički nalog slanjem zahtjeva za deaktivaciju na sljedeću e-mail adresu: support@blubear.app. Nakon što od Blubear d.o.o. dobijete potvrdu da je Vaš nalog deaktiviran možete trajno izbrisati Blubear Aplikaciju instaliranu na svim uređajima u Vašem posjedu.

Zadržavamo puno pravo da Vam u bilo kom momentu prekinemo pružanje Usluga sa trenutnim dejstvom, deaktiviranjem Vašeg naloga ili na drugi način sprečavanjem pristupa ili korištenja Blubear Aplikacije, po sopstvenom nahođenju.

13. AUTORSKA PRAVA I VLASNIŠTVO NAD SADRŽAJEM

U skladu sa ovim Uslovima korištenja, mi Vam pružamo ograničeno, neekskluzivno, opozivo, neprenosivo pravo da koristite Usluge kroz pristup i korištenje Blubear Aplikacije na Vašem uređaju, odnosno pristup i korištenje websajta, a takođe i kroz korištenje bilo kog sadržaja i informacija koji mogu biti stavljeni na raspolaganje, a u svakom slučaju isključivo za lične i nekomercijalne svrhe, osim ukoliko drugačije nije ugovoreno.

U toku primjene ovih Uslova korištenja, Vi ne smijete da : (a) uklanjate logo, žig ili bilo koju oznaku autorskih ili srodnih prava iz bilo kog dijela Blubear Aplikacije; (b) prodajete, kopirate, distribuirate, nudite, iznajmljujete ili na bilo koji drugi način komercijalno eksploatišete Usluge/Blubear Aplikaciju, osim ukoliko za to postoji iziričita dozvola Blubear d.o.o.; (c) mijenjate, modifikujete i rastavljate bilo koji dio Blubear Aplikacije; (d) koristite bilo koji dio Blubear Aplikacije radi prikupljanja statističkih podataka, indeksiranja, istraživanja, odnosno ometate rad i funkcionalnost bilo kog aspekta Usluga; (e) pokušate ili izvršite neovlašteni pristup Uslugama/Blubear Aplikaciji čime se može ugroziti pružanje Usluga i funkcioanisanje Blubear Aplikacije, bilo koji njihov dio, povezani sistem ili mreža.

Shodno naprijed navedenom, podaci na Blubear Aplikaciji/na našem websajtu https://blubear.app/ su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na Blubear Aplikaciju uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju https://blubear.app.

Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu su produkt individualne duhovne tvorevine autora, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

14. PROMOCIJE I MARKETING

Saglasni ste sa time da Vam prema vlastitom nahođenju kada za to postoji mogućnost učinimo dostupnim i ponudimo promocije, kupone, promo-kodove, kredit ili program lojalnosti sa različitim funkcijama. Ne snosimo odgovornost niti Vam garantujemo da ćete biti u prilici da koristite bilo koju od ovih pogodnosti. Zadržavamo puno pravo, sa čime se i Vi saglašavate ovim Uslovima korištenja, da oduzmemo bilo koji od benefita koji su Vam dati u slučaju da imamo razloga da vjerujemo, odnosno da utvrdimo da je došlo do bilo kakve vrste greške, lažiranja, nezakonisti ili kršenja pravila u vezi sa benefitima koji su Vam prethodno bili dati. Takođe, zadržavamo pravo da u bilo kom momentu bez prethodne najave ukinemo, prekinemo ili otkažemo dalje mogućnosti korištenje benefita.

15. REKLAMACIJE

U slučaju da Vam je kao Korisniku usluga naplaćen račun za korištenje usluge koji je cjenovno iznad očekivane, dužni ste da reklamaciju podnesete prema Pružaocu usluge. Blubear d.o.o. ne snosi odgovornost u slučaju previsoke cijene.

16. OBAVJEŠTENJE O ELEKTRONSKOJ POŠTI

Saglasni ste sa time da Vam onda kada je to potrebno možemo elektronskim putem na Vašu email adresu dostaviti potrebna obavještenja, dokumenta i druge informacije u vezi sa korištenjem Blubear Aplikacije, odnosno Usluga. Takođe, koristeći Usluge saglasni ste sa time da mi nismo i ne možemo biti odgovorni u slučaju neuspjele dostave e-poruka na Vašu email adresu.

17. PUNOVAŽNOST ODREDBI

U slučaju da bilo koja odredba ovih Uslova korištenja bude proglašena od strane nadležnog suda kao nevažeća ili neprimjenljiva, preostale odredbe ostaju na snazi.

Nevažnost bilo koje odredbe ovih Uslova korištenja ne povlači i nevažnost Uslova korištenja u cjelini.

18. RJEŠAVANJE SPOROVA

Prihvatanjem ovih Uslova korištenja saglasni ste sa time da će se svi međusobni sporovi koji nastanu između Vas i Blubear d.o.o. u toku korištenja ili u vezi sa Uslugama rješavati mirnim putem i sporazumno. U suprotnom, ukoliko nije moguće doći do sporazumnog rješenja svi sporovi koji proisteknu iz ili u vezi sa ovim Uslovima korištenja biće upućeni stvarno nadležnom sudu u Banjoj Luci u Republici Srpskoj, a u cilju zaštite prava za koje strana smatra da je ugroženo ili povrijeđeno.

19. OSTALO

Ovi Uslovi korištenja, a koji po potrebi mogu biti modifikovani u skladu sa našim potrebama s vremena na vrijeme, predstavljaju cjelokupan i isključivi sporazum u cilju regulisanja odnosa između Vas kao Korisnika usluga, sa jedne i nas kao Blubear d.o.o., sa druge strane. Mi ćemo na Blubear Aplikaciji i websajtu objaviti nove verzije Uslova korištenja, ukoliko bude dolazilo do njihovih izmjena https://blubear.app. U slučaju zasebnih sporazuma o korištenju Blubear Aplikacije, odnosno Usluga, ti sporazumi će se dodati ovim Uslovima korištenja kao dodatak. Sva pitanja koja imate o ovim Uslovima korištenja možete poslati na imejl adresu: support@blubear.app.Blubear D.O.O.

NOVICE CEROVIĆA broj 8/4/7

78 000 BANJA LUKA

REPUBLIKA SRPSKA, BiH

JIB: 4405066750005

www.blubear.app

Tel: +387 66 125 999

support@blubear.app